برگزاری دوره اصول و فنون مذاکره ویژه پرسنل فروش

دوره فنون مذاکره

برگزاری دوره ویژه سازمان‌های خصوصی و غیرخصوصی یکی از بخش‌های آموزش در گاتریم است. این دوره‌ها براساس نیاز سازمان و شناخت مخاطبین هر واحد طراحی و تدوین می‌گردد. دوره اصول و فنون مذاکره ویژه پرسنل فروش در مجموعه مس شهید باهنر کرمان به تاریخ 140/09/25 برگزار گردید. آرمین سپیده‌دم استاد دوره از تكنيك‌هاي مذاكره، شناخت […]