دوره‌های برگزار‌شده

فنون ماهیگیری
فنون ماهیگیری
دوره اصول بازاریابی محتوا
ظرفیت: 20 نفر
تاریخ: 2 بهمن 1398
کد دوره: vhm9810
نوشتن به شرط تاثیر
نوشتن به شرط تاثیر
دوره تجاری نویسی (کپی رایتینگ)
ظرفیت: 15 نفر
تاریخ: 26 خرداد 1399
کد دوره: vhn9903
ماموریت ویژه
ماموریت ویژه
دوره‌ی عملیات سئوی محتوایی
ظرفیت: 15 نفر
تاریخ: 3 بهمن 1398
کد دوره: shrs9811
قواعد شیرین
قواعد شیرین
گیمیفیکیشن برای باشگاه مشتریان
ظرفیت: 22 نفر
تاریخ: 19 دی 1398
کد دوره: fhg9810
خط حمله
خط حمله
دوره آماده‌سازی نیروی فروش برای مذاکرات
ظرفیت: 21 نفر
تاریخ: 27 دی 1398
کد دوره: sakh9810
خط حمله
خط حمله
دوره آماده‌سازی نیروی فروش برای مذاکرات
ظرفیت: 15 نفر
تاریخ: 8 اسفند 1398
کد دوره: sakh9812