اساتید

محمد مهربخش

محمد مهربخش

برنامه ریزی شغلی

الف) سوابق تحصيلي: 

1.  فارغ¬التحصيل مقطع كارشناسي در رشته مديريت بازرگاني از دانشگاه تهران

2.  تحصيلكرده مقطع كارشناسي ارشد در رشته MBA از سازمان مديريت صنعتي در گرايش ماركتينگ

3.  فارغ¬التحصيل كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش ماركتينگ از دانشگاه تهران

ب) سوابق حرفه‌ای:

1.  مديرعامل شركت "نيايش مهرپويا" ارائه دهنده خدمات مشاوره مارکتینگ, فروش و تبليغات به شرکتهای تولیدی و بازرگانی

2.  تدوين دوره آموزشي فروشندگي حرفه¬اي ويژه ويزيتورهاي شركت¬هاي پخش محصولات FMCG و تدريس اين دوره در شركتهاي پخش 

3.  تدوين دوره " برنامه¬ريزي شغلي" و تدریس اين دوره در: 

•  معاونت اشتغال سازمان بهزیستی شهر تهران

•  فرهنگسرای کار

•  فرهنگسرای دختران

•  معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 15  شهر تهران 

•  مؤسسه آموزش کارآفرینی منادیان 

•  دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

•  سازمان آموزش فنی و حرفه¬ای 

•  همچنین برای پرسنل بیش‌ از ده شرکت تولیدی و بازرگانی 

4.  تألیف مقاله در مجلات زیر:

•  مجله موفقیت  شماره 76 با عنوان "برنامه ريزي استراتژيك و انتخاب شغل"

•  قسمتی از کتاب "کارآفرینی گام به گام"  از انتشارات سازمان همیاری و اشتغال فارغ¬التحصیلان 

•  فصلنامه پیام پگاه با عنوان  "نقش آموزش در بهره¬وری شرکت¬های پخش"