اساتید

All Speakers

محمد مهربخش

محمد مهربخش

برنامه ریزی شغلی

بهروز لطفیان

بهروز لطفیان

برند سازی و توسعه بازار

همید فدایی

همید فدایی

گیمیفیکیشن