سمینارها

ویژه سنین 17 تا 25 سال 

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ برگزاری پنج شنبه، 20 آبان ۱۳۹۵
 • نام استاد جناب آقای محمد مهربخش
 • محل برگزاری تهران
 • مدت برگزاری 4 ساعت
 • ساعت برگزاری 9-13
 • شهریه 1.000.000 ریال
 • تخفیف 40 درصد تخفیف ویژه دانشجویان و دانش آموزان

مخاطبین کارگاههای گیمیفیکیشن

مدیران - دانشجویان - استارتاپ ها

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ برگزاری پنجشنبه، 08 مهر ۱۳۹۵
 • نام استاد آقای مهندس همید فدایی
 • محل برگزاری یزد
 • مدت برگزاری 4 ساعت
 • ساعت برگزاری 9-13
 • شهریه 1.500.000 ریال
 • تخفیف 50 در صد تخفیف به مناسبت آغاز سال تحصیلی

ویژه مدیران و کارشناسان واحد های سازمانی

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ برگزاری چهارشنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۵
 • نام استاد جناب آقای مجید امیرحمزه ئی
 • محل برگزاری تهران
 • مدت برگزاری 4 ساعت
 • ساعت برگزاری 9-13
 • شهریه 2.200.000 ریال
 • تخفیف 20 در صد تخفیف پیش ثبت نام تا تاریخ 10مهر 95 15 درصد تخفیف با کارت دانشجویی

ویژه مدیران و کارشناسان واحد های سازمانی

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ برگزاری چهارشنبه، 28مهر ۱۳۹۵
 • نام استاد جناب آقای مجید امیرحمزه ئی
 • محل برگزاری یزد
 • مدت برگزاری 6 ساعت
 • ساعت برگزاری 9-15
 • شهریه 3.000.000 ریال
 • تخفیف 15 در صد تخفیف پیش ثبت نام تا تاریخ 20 مهر 95 10 درصد تخفیف با کارت دانشجویی