درباره ما

گاتریم

گام های آموزشی تحول آفرین
رسالت ایرانی ماست
تیم گارتریم در صدد آن است با ایجاد و برنامه ریزی صحیح فرصت های مناسب تری را از جهت آموزش، یادگیری و تعالی برای همگان مهیا سازد. لذا هدف اصلی ما این است که سلسه کارگاه های علمی و تجربی را بصورت تخصصی در هر رشته و زمینه برگزار نماییم.
در ضمن یکی از خدمات گاتریم مشاوره،برنامه ریزی و اجرای همایش ها، سمینار ها و ... می باشد.